Ivana Vukašinović

Dr med. Ivana Vukašinović

LEKAR SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2014 Klinički lekar, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2014 Klinički lekar, klinika za kardiohirurgiju, Klinički centar Srbije, Beograd
2014-2017 Klinički lekar, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2017-2022 Lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva, GAK Narodni Front, Beograd
2022-2023 Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, Dom zdravlja Savski Venac, Beograd
2023- Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, Dom zdravlja MediGroup Kalenić, Beograd

Oblast rada:

Ginekološki i ultrazvučni pregledi
Praćenje trudnoće
Manje intervencije u ginekologiji

Članstva:

2019- Udruženje za kolposkopiju i cervikalnu patologiju Srbije
2019- Udruženje za fetalnu i neonatalnu medicinu
2019- Udruženje ginekologa i opstretičara Srbije, Crne Gore i Republike Srpske

Seminari i sertifikati:

2019 Bazični tečaj iz kolposkopije Udruženje za kolposkopiju i cervikalnu patologiju
2021 Škola endoskopske hirurgije, GAK Narodni Front
2021 Ultrazvuk dojki u ginekologiji i akušerstvu Udruženje za fetalnu i neonatalnu medicinu
Ultrazvuk u perinatalnoj medicini, Udruženje za fetalnu i neonatalnu medicinu

Lekari iz iste oblasti