Magnetna rezonanca 3T – MR Multiparametrijski imaging prostate sa spektoskopijom

Multiparametrijski pregled prostate sa spektroskopijom se obavlja na aparatu MRI jačine 3T. Pregled omogućava i rano otkrivanje karcinoma u početnoj fazi, što omogućava efikasnije lečenje, duže preživljavanje pa i izlečenje. Ovaj pregled se izvodi posebnim programima (sekvencama) koji omogućavaju ciljano snimanje prostate visoke rezolucije, sa dobijanjem sitnih preseka na 3 ili čak 2 mm. Pri tom se snimanje izvodi tehnikama koje uključuju posmatranje kretanja molekula vode u tkivu prostate (difuzija, DWI i ADC), kretanje krvi kroz prostatu (kako krv ulazi, koliko se zadržava i kako izlazi iz prostate, DCE) te često, tamo gde to ima i može, na aparatu postoji posmatranje i izračunavanje količine i odnosa enzima u prostati (spektroskopija). MRI 3T omogućava kraće vreme snimanja bez gubitka kvaliteta uz kvalitetniju i jasniju sliku, pruža tiši i komforniji pregled sa smanjenim nivoom buke.

Naš tim iskusnih stručnjaka