Nazad

Dr Zoran Žikić

SPECIJALISTA OFTALMOLOGIJE

Obrazovanje:

1997 - 2001 Specijalizacija iz oftalmologije, Klinika za očne bolesti, KC Vojvodine
1996 - Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Uža specijalnost/ poseban interes:
Okuloplastična i rekonstruktivna hirurgija
Hirurgija katarakte 

Radno Iskustvo:

od 2015 - Miloš klinika
1996-2010. Klinika za očne bolesti, KC Vojvodine
2007-2013. Gostujući hirurg u KC Banja Luka
2010-2013. Specijalna očna bolnica Stankov Oftalmologija, Beograd
2013- Klinika za očne bolesti, KBC Zvezdara

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Udruženje oftalmologa Srbije (UOS)
Evropsko udruženje za okuloplastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju (ESOPRS)
Diploma Internacionalnog saveta za oftalmologiju (ICO), 2001. 
Stipendija SOE, Roterdam, Holandija, 2002.
Stipendija Internacionalnog saveta za oftalmologiju i internacionalne federacije oftalmoloških udruženja (IOC/IFOS), Limoges,Frnacuska 2004
Stipendija ORBIS, Norwich, Engleska, 2008.
Stipendija AAF, Beč, Austrija, 2008.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje