Fizijatrijski pregled koji uključuje posmatranje držanja pacijenta, i dela tela u kome pacijent oseća tegobe, palpaciju, tokom koje se pregleda stanje zglobova, mišića i okolnih tkiva, pokretljivosti zglobova i mišićne snage, sa merenjem gustine koštane mase, i otkrivanjem oštećenja koštane mase (osteoporoze). Na osnovu rezultata pregleda, denzitometrije, i laboratorije, propisuje se adekvatna medicinska terapija i fizikalno lečenje.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Mamografija

Rendgen dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika

MSCT dijagnostika - skener

MRI dijagnostika - magnetna rezonanca