Nikola Milošević

Dr med. Nikola Milošević

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

2020 - upisao supspecijalizaciju iz onkologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2017 - upisao doktorske studije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2015 - 2018. Specijalista doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2010 - 2015. Specijalista radiologije i radioterapije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2000 - 2007. Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Edukacije:

Maj 2023.
AAF/Open Medical Institute - Salzburg/Memorial Sloan-Kettering Cancer Center-Weill Cornell Seminar "Oncology A: Gastrointestinal cancers", Salcburg, Austrija

Novembar 2022.
Adaptivna radioterapija - Ethos, Medical Spectrum Twente (MST), Enschede, Holandija

Septembar 2022.
20th Western Europe Masterclass in Clinical Oncology, Seva, Španija

Decembar 2021.
4-th Regional Education Meeting on Supportive Care in Cancer Patients for Eastern European and Balkan region by UMOS/ESMO/MASCC/SASCC, Beograd, Srbija

Mart 2021.
ESTRO course: ,,Upper GI - technical and clinical challenges for radiation oncologists“, online

Decembar 2019.
Nacionalni seminar I kategorije: ,,Radioterapija tumora glave i vrata i sterotaksična radioterapija lokalizacija izvan CNS-a“, Kopaonik, Srbija

Oktobar 2019.
AAF/Open Medical Institute - Salzburg/Memorial Sloan-Kettering Cancer Center-Weill Cornell Seminar ,,Oncology B: Uro-Oncology”, Salcburg, Austrija

April 2019.
Mediterranean Task Force for Cancer Control (MTCC) konferencija o kolorektalnom karcinomu, Skoplje, Makedonija

Mart 2019.
1. UMOS-ova škola o karcinomu dojke: ,,Rani karcinom dojke kod mladih žena - genetsko nasleđe, lečenje i podrška u očuvanju fertiliteta i u trudnoći“, Beograd, Srbija

Januar 2018.
3. UMOS-ova škola o karcinomu pluća: ,,Molekularno ciljana i imunološka terapija“, Beograd, Srbija

Decembar 2017.
2. regionalni sastanak, pod pokroviteljstvom ESO/ESGO, o suportivnoj nezi kod pacijenata sa karcinomom u Istočnoj Evropi i Balkanskom regionu, Beograd, Srbija

Oktobar 2017.
3. kongres Srpskog društva istraživača raka: ,,Challenges in anticancer research - translation to knowledge to improve diagnosis and treatment“, Beograd, Srbija

Jun 2016.
12-ta konferencija UMOS-a, pod pokroviteljstvom ESMO-a, ,,Urološki tumori - Karcinomi prostate i bubrega”, Beograd, Srbija

Mart 2016.
2. UMOS-ova škola o karcinomu pluća: ,,Lečenje odmaklog karcinoma pluća - od terapijskih preporuka i standarda do prakse“, Beograd, Srbija

Septembar 2015.
9-ta internacionalna konferencija UMOS-a: ,,Imunotherapy in oncology - presence and future“, Beograd, Srbija

Oktobar 2014.
Visiting Professorship on Radiotherapy of Solid Tumors, pod pokroviteljstvom ESO, Beograd, Srbija

Oktobar 2013.
7. UMOS-a konferencija o karcinomu dojke: ,,Opšti principi lečenja i novine u lečenju“, pod pokroviteljstvom ESMO, Beograd, Srbija

Jun 2012.
Kurs ,,Novine u radioterapiji“, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Sremska Kamenica, Srbija

Februar 2011.
AAF/Open Medical Institute – Salzburg/Memorial Sloan-Kettering Cancer Center-Weill Cornell Seminar ,,Oncology B: Gastrointestinal and Hepatobiliary Oncology”, Salcburg, Austrija

Oktobar 2009.
16-ti internacionalni sastanak ESGO-a, Beograd, Srbi

Radno iskustvo:

- od januara 2015 - Specijalista radiologije i radioterapije
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinika za radiološku onkologiju i dijagnostiku, Odeljenje za radioterapiju solidnih malignih tumora, Odsek za radioterapiju tumora adbomena i urologije

- 2010 - 2015 - Specijalizant iz radiologije i radioterapije
Klinika za radiološku onkologiju i dijagnostiku/Centar za radiologiju

- Jun 2008 - oktobar 2010 - Klinički lekar na odeljenju
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Glavne aktivnosti i odgovornosti:
Radi u IORS na odeljenju za radioterapiju malignih tumora digestivnog sistema (karcinomi jednjaka, želuca, debelog creva - rektuma i analnog kanala) i urogenitalnog trakta (prostata i mokraćna bešika).
Kao stalni član konzilijuma IORS za navedene tumore učestvuje u odluci o lečenju istih.
Vrši planiranje savremenog radioterapijskog lečenja (IMRT, VMAT i VMAT-SIB tehnike) po onkološkim protokolima, kao i kontrolu lečenja tokom i nakon sprovođenja radioterapije, kako ambulantnih tako i odeljenskih pacijenta.
Obavlja radioterapijske i onkološke konsultacije.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

član Radioterapijske sekcije Srpskog lekarskog društva
član UMOS (Udruženja medikalnih onkologa Srbije)
član ESTRO (Evropsko udruženje radijacionih onkologa)
član ESO (Evropsko udruženje onkologa)
član ESMO (Evropsko udruženje medikalnih onkologa)
član ESDO (Evropsko udruženje digestivne onkologije)

1.Nacionalni radioterapijski protokoli za lečenje malignih tumora. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije „Drugi projekat razvoja zdravstva u Srbiji“. 2022; 249-293.

2.Milošević N, Milanović S. Karcinomi jednjaka i želuca - od epidemiologije do savremenog lečenja. Glasnik javnog zdravlja. 2022; 96 (2): 203-218.

3.Milošević N, Milanović S, Stojanović-Rundić S, Dožić M. Uloga radioterapije u lečenju malignih tumora oralne i maksilofacijalne regije. Stomatološki glasnik Srbije. 2021; 68 (4): 197-201.

4.Stojanović-Rundić S, Milošević N, Milanović S. Adjuvantna hemioterapija i radioterapija karcinoma želuca. Zbornik sažetaka LVIII Kancerološke nedelje. 2021; 35.

5.Milanović S, Stojanović-Rundić S, Milošević N, Dožić M, Dožić B. Lokalno uznapredovali bazocelularni karcinom ušne školjke i parotidne regije - prikaz bolesnika. Stomatološki glasnik Srbije. 2021; 68 (2): 94-98.

6.Milošević N, Stojanović-Rundić S, Milanović S, Dožić M. Primarni intraosealni lejomiosarkom nosnih i paranazalnih šupljina - prikaz bolesnika. Stomatološki glasnik Srbije. 2020; 67 (3): 154-158.

7.Milanović S, Milošević N, Dožić M, Ristić D, Stojković G, Miletić N. Juingov (Ewing) sarkom sa inicijalnom prezentacijom u mandibuli - prikaz slučaja. Stomatološki glasnik Srbije. 2019; 66 (3): 148-152.

8.Milošević N, Stojanović-Rundić S, Nikitović M, Milanović S. Uloga radioterapije u lečenju karcinoma želuca. Acta Clinica. 2019. (in print).

9.Milanović S, Dožić M, Milošević N. Akutni radiodermatitis tokom zračne terapije. Zdravstvena zaštita. 2019; 48 (2): 45-47.

10.Milanović S, Milošević N, Dožić M. Radioterapija u lečenju nemelanomskih karcinoma kože. Zdravstvena zaštita. 2018; 47 (4): 33-39.

11.Dožić M, Stojanović-Rundić S, Plešinac-Karapandžić V, Milanović S, Milošević N. Uticaj radijacione terapije na tkiva usne duplje. Stomatološki glasnik Srbije. 2017; 64 (4).

12.Dožić M, Stojanović-Rundić S, Plešinac-Karapandžić V, Milanović S, Milošević N. Savremeni terapijski pristup u lečenju karcinoma analnog kanala. Zdravstvena zaštita. 2017; 46 (4): 14-18.

13.Dožić M, Stojanović-Rundić S, Plešinac-Karapandžić V, Milanović S, Milošević N. Značaj i uloga radioterapije nakon operacije karcinoma prostate. Zdravstvena zaštita. 2016; 45 (4): 20-25.

14.Dožić M, Stojanović-Rundić S, Plešinac-Karapandžić V, Milošević N, Jovanović S, Anđelski Radičević B, Dožić I. Pojava recidiva karcinoma rektuma u odnosu na pol ispitanika. Zdravstvena zaštita. 2016; 45 (3): 13-19.

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti