Klasičan bimanuelni pregled genitalnih organa, uz pregled pod spekulumom, ultrazvučni pregled male karlice i reproduktivnih organa (abdominalni ili vaginalni), i mikroskopski pregled grlića materice i vulve (primarni skrining za otkrivanje ranog karcinoma i drugih promena), sa brisevima na ThinPrep PAPA test i vaginalni sekret.ThinPrep PAPA test je jedini test odobren i za Pap i HPV testiranje iz jednog uzorka, omogućava skrining pacijentkinja za bolesti grlića materice, HPV-a i STD-a. ThinPrep Papa test poboljšava kvalitet uzorka i prikladniji je za dijagnostičku proceduru.

Mesto pregleda