Ivan Tulić

Prof. dr sci.med. Ivan Tulić

LEKAR SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1977-1978 Klinički lekar, Klinički centar Srbije, Beograd
1978-1982 Lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva, Klinički centar Srbije, Beograd
1982-1990 Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, Klinički centar Srbije, Beograd
1990-2000 Šef odseka, Klinički centar Srbije, Beograd
2000-2012 Načelnik, Klinički centar Srbije, Beograd
2012 Pomoćnik direktora, Klinički centar Srbije, Beograd
2014 Konsultant lekar specijalista ginekologije i akušersva, IVF Centar MediGroup Jevermova, Beograd

Oblast rada:

Ginekologija i akušerstvo
Fertilitet i sterilitet

Članstva:

1978- Srpsko lekarsko društvo
1988- Americal society of reproductive medicine
2008- European society of human reproduction

Strani jezici:

Engleski

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz oblasti ginekologije i akušerstva

Lekara možete pronaći u

IVF Centar MediGroup Jevremova

Lekari iz iste oblasti