Jasmina Aleksić

Dr med. Jasmina Aleksić

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE subspecijalista endokrinologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2001-2005 Lekar na specijalizaciji iz interne medicine, KBC Zvezdara, Beograd
2005-2008 Lekar specijalista interne medicine, Privatne zdravstvene ustanove, Beograd
2009-2014 Lekar specijalista interne medicine, Dom zdravlja Dr Ristić MediGroup, Beograd
2015 Lekar specijalista interne medicine, Dom zdravlja MediGroup Bulevar, Beograd

Oblast rada:

Interna medicina

Lekari iz iste oblasti