Slađana Pavlović-Nastić

Dr med. Slađana Pavlović-Nastić

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE subspecijalista endokrinologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2001-2005 Lekar opšte medicine, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd
2005-2011 Lekar na specijalizaciji iz interne medicine, KBC Dragiša Mišović, Beograd
2011-2014 Lekar specijalista interne medicine, Sportski centar Banjica, Beograd
2014-2024 Lekar specijalista interne medicine, Privatna klinika, Beograd
2024 Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije, Dom zdravlja Medigroup Jedro, Beograd

Oblast rada:

Interna medicina
Endokrinologija

Članstva:

2018- Lekarska komora Srbije

Strani jezici:

Engleski

Lekari iz iste oblasti