Pregled specijaliste ortopedske hirurgije i traumatologije

Pregled ortopeda ima za cilj najčešće prevenciju, otkrivanje i lečenje povreda (traume), deformiteta i bolesti koštano-zglobnog sistema i povezanih struktura kao što su ligamenti i mišići.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge

Pregled lekara specijaliste ortopedske hirurgije i traumatologije predstavlja detaljan pregled pacijenta radi prevencije, dijagnostike i lečenja povreda, deformiteta i bolesti koštano-zglobnog sistema i povezanih struktura kao što su ligamenti i mišići.

Ortopedi se takođe bave i hirurgijom lokomotornog sistema kod ekstenzivnih povreda, izraženih deformiteta ili kod dugotrajnih degenerativnih promena na zglobovima (endoproteze kuka, kolena).

Najčešće tegobe zbog kojih se pacijenti javljaju ortopedu su povrede koštano-zglobnog sistema i pratećih mekih tkiva – prelomi kostiju, uganuća i iščašenja zglobova, istegnuća i rupture ligamenata i mišića, sportske povrede, posekotine šake, deformiteti kičmenog stuba i stopala, degenerativne promene kuka, kolena, kičmenog stuba, dugotrajna diskus hernija.

Kako se izvodi

Pregled specijaliste ortopedske hirurgije se sastoji iz nekoliko faza.

Prva etapa pregleda ortopeda je anamneza – uzimanje podataka o glavnim tegobama, detaljima, mestu povrede, intezitetu bola, kada se javlja (u mirovanju, pokretu), učestalost javljanja tegoba kod degenerativnih bolesti.

Uzima se lična anamneza (pretodne osnovne bolesti i operacije) i kratka porodična anamneza.

Potom sledi glavni deo pregleda ortopeda – fizikalni pregled koji počinje još sa ulaskom pacijenta u ordinaciju kada lekar vrši inspekciju, posmatra stav i stanje pacijenta, boju kože, prisustvo bledila, zauzimanje antalgičnog položaja, kretanje i prisustvo bola prilikom kretanja, promatra regiju povrede ili deformiteta, sagledava prisustvo otoka, crvenila, krvarenja.

Potom sledi palpacija povređene ili bolne regije, ispitivanje pokretljivosti, gubitka funkcije, osetljivosti.

Ukoliko ortoped sumnja na prelom ili iščašenje, najčešće se pacijent upućuje na hitno rendgensko snimanje ili ultrazvuk, magnet kod povreda mekotkivnih struktura, a potom vraća na pregled sa snimkom radi definitivne dijagnoze i terapije, imobilizacije, repozicije, postavljanja longete ili gipsa ili radi planiranja hirurške intervencije.

Najčešće se planira kontrola kroz par nedelja nakon zarastanja preloma, a potom i javljanje specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije radi propisivanja fizikalne terapije kako bi se vratile funkcije na nivo pre povrede ili uspostavili novi modeli pokreta nakon ugrađivanja endoproteza.

Kada se zakazuje

Najčešće se pacijent samoinicijativno javlja ortopedu nakon povrede i sumnje na oštećenje koštano-zglobnog sistema, mišića, ligamenata, kod sportskih povreda, saobraćajnih nesreća ili kod dugotrajnih degenerativnih promena i deformiteta lokomotornog sistema. Pregled specijaliste ortopeda se zakazuje i kada se iscrpe konzervativne metode lečenja i fizikalne terapije koje ne donesu definitivno izlečenje i prestanak tegoba.

Najčešća stanja i povrede zbog kojih se pacijenti javljaju su:

  • Prelomi i naprsnuća kostiju – prelom ključne kosti, ručnog i skočnog zgloba, tipičan prelom podlakta (fractura radii loco typico), stres frakture (sportisti kod opterećenja određene regije), kod osteoporoze – kompresiona fraktura kičmenih pršljenova)
  • Uganuća, iščašenja skočnog zgloba, ramena
  • Ruptura, pucanje meniskusa, prednjih ukrštenih ligamenata kolena, Ahilove tetive
  • Hronični tendinitis, burzitis – teniski lakat
  • Degenerativne bolesti zglobova i dugotrajne sportske povrede, endoproteze kuka, kolena, operacije skočnog zgloba, lakta, ramena
  • Diskus hernija, povrede kičmenog stuba, endoskopske operacije kičme koju obavljaju spinalni hirurzi – ortopedi)

Važne napomene

  • Pregled specijaliste ortopedske hirurgije i traumatologije traje između 20 i 30 minuta
  • Potrebno je da pacijenti ponesu radiološke snimke povređene regije sa sobom (ako su urađeni).

Naš tim iskusnih stručnjaka