Do 15. jula akcijska ponuda za ultrazvučne preglede dojke u MediGroup domovima zdravlja u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Ultrazvučni pregledi dojke po posebnoj promotivnoj ceni od 3.300 rsd po pregledu, bez gužve i čekanja.

Palpatorni pregled dojki je neinvazivna dijagnostička metoda, koja se radi preventivno ili u slučaju pojave tegoba. Pregled podrazumeva bimanuelni pregled obe dojke, pazušne jame i natključne jame. U okviru palpatornog pregleda dojki se vrši i obuka pacijentkinja za samopregled dojki.

Kako se izvodi Palpatorni pregled dojki

Bimanuelnom palpatornom pregledu dojki se pristupa nakon inspekcije dojki. Tokom inspekcije dojki se posmatraju elementi dojke kao što su: simetrija, oblik, položaj, boja kože, venski crtež, eventualna ispupčenja i uvlačenja dojki. Takođe, posmatraju se i bradavice, u smislu postojanja ekcematoznih promena i uvlačenja bradavice.

Bimanuelni palpatorni pregled dojki uključuje pregled nadključnih jama, tkiva dojki i pazušnih jama. Pregledom se mogu otkriti promene u konzistenciji tkiva dojki u vidu čvorića, bolne osetljivosti, kao i eventualno postojanje uvećanih limfnih čvorića u nadključnim i pazušnim jamama.

Za razjašnjavanje (eventualno) palpatorno otkrivenih promena, koriste se dodatne dijagnostičke procedure, ultrazvuk i mamografija.

Važne napomene za pacijente

– Pregled se zakazuje preventivno ili u slučaju pojave tegoba.
– Pregled traje oko 20 minuta.
– Ne postoje kontraindikacije za ovu vrstu pregleda.
– Osim lične higijene, nije potrebna dodatna priprema za pregled.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Dom zdravlja MediGroup dr Ristić Pariske komune
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi4900 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Nijedan lekar nije pronađen za izabranu ustanovu.

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam