Bimanuelnom palpatornom pregledu dojki se pristupa nakon inspekcije dojki, kada se posmatraju elementi dojke kao što su simetrija, oblik, položaj, boja kože, venski crtež, eventualna ispupčenja i uvlačenja dojki, kao i bradavice, u smislu postojanja ekcematoznih promena i uvlačenja bradavice. Bimanuelni palpatorni pregled dojki uključuje pregled nadključnih jama, tkiva dojki i pazušnih jama. Palpatonim pregledom se mogu otkriti promene u konzistenciji tkiva dojki u smislu čvorića, bolne osetljivosti, kao i eventualno postojanje uvećanih limfnih čvorića u nadključnim i pazušnim jamama. Tokom bimanuelnog pregleda se vrši i obuka pacijentkinje za samopregled dojki. Za razjašnjavanje eventualno palpatorno otkrivenih promena, koriste se dodatne dijagnostičke procedure, ultrazvuk i mamografija.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Dom zdravlja MediGroup dr Ristić Pariske komune
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi4300 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Nijedan lekar nije pronađen za izabranu ustanovu.

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam