Polipi su, u najvećem broju slučajeva dobroćudni izraštaji sluzokože endocerviksa i/ili endometrijuma. Polipektomija je intervencija kojom se sa grlića materice i/ili materice ove promene uklanjaju i dobijeni uzorci se nakon intervencije šalju na histopatološku analizu.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam