Lekarsko uverenje za upis u 1. razred srednje škole predstavlja izveštaj lekara specijaliste medicine rada o zdravstvenom stanju deteta i sposobnosti upisa u odgovarajuću školu strukovnog smera, nakon nekoliko specijalističkih pregleda i osnovnih laboratorijskih analiza. 

Najčešće specijalistički pregledi za lekarsko uverenje obuhvataju pregled oftalmologa, audiometriju (pregled sluha) za pojedine smerove strukovnih srednjih škola, osnovne laboratorijske nalaze krvi sa analizom urina i zaključak specijaliste medicine rada.

Lekarsko uverenje je potrebno pre upisa u 1 razred gimnazije ili srednjih strukovnih škola, različitih smerova vezanih za poljoprivredu, proizvodnju i preradu hrane, šumarstvo i obradu drveta, geologiju, rudarstvo i metalurgiju, mašinstvo i obradu metala, elektrotehniku, hemiju i grafičarstvo, tekstil i kožarstvo, geodeziju i građevinarstvo, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam, ekonomiju, pravo i administraciju, kulturu, umetnost i javno informisanje, zdravstvo i socijalnu zaštitu, kozmetičke usluge, računarske škole i smer za tehničara drumskog saobraćaja.

Kako se dobija lekarsko uverenje za upis u srednju školu

Skup pregleda za izdavanje lekrskog uverenja za upis u srednju školu zakazuje se u jednoj ustanovi, podrazumeva dva ili tri pregleda jedan za drugim i izdavanje uverenja na poslednjem pregledu u nizu. 

Potreno je da se dođe sa gotovim laboratorijskim nalazima na završni pregled, što podrazumeva da se laboratorijske analize urade dan pre zakaznih pregleda ili istog dana ujutru, ako su specijalistički pregledi zakazani u popodnevnim časovima.

Pregled oftalmologa je obavezan pri upisu na sve smerove svih strukovnih škola i obuhvata kompletan oftalmološki pregled prednjeg i zadnjeg segmenta oka, pregled oštrine vida i vidnog polja. 

Audiometrija se radi pri upisu na pojedine smerove srednjih škola (geologija, rudarstvo i metalurgija, smerovi za kulturu, umetnost i javno informisanje, zdravstvo i socijalna zaštita, saobraćajna škola – smer drumski tehničar) i podrazumeva ispitivanje sluha, vazdušnu sprovodljivost zvuka putem slušalica, određivanje praga čujnosti puštanjem tonova različite jačine i frekvencije i koštanu sprovodljivost postavljanjem zvučne viljuške na mastoidnu kost za uha i detekciju vibracija koje ona proizvodi.

Važne napomene

- Obavezni pregledi pred upis u I razred srednje škole.
- Pregledi ne zahtevaju posebnu pripremu.
- Ukoliko dete ima dioptriju/nosi naočare potrebno je poneti ih sa sobom.
- Trajanje svih pregleda - oko sat vremena.

Mesto pregleda