Pregled lekara specijaliste medicine rada-izdavanje vozačke dozvole

Pregled specijaliste medicine rada u cilju izdavanja uverenja o sposobnosti za izdavanje vozačke dozvole.

Naš tim iskusnih stručnjaka