Selektivna laser trabekuloplastika (SLT)

Laserska metoda lečenja glaukoma kod koje se deluje na deo oka koji se naziva trabekulum, koji je odgovoran za oticanje očne vodice iz oka. Specijalna vrsta lasera deluje selektivno na pigmentne ćelije u oku i ima za cilj da nakon aplikacije poveća propusnu moć drenažnog sistema oka. Na taj način se postiže snižavanje vrednosti očnog pritiska kod pacijenata sa glaukomom otvorenog ugla kod kojih se kapima ne postiže zadovoljavajući efekat ili kod kojih primena kapi izaziva neželjene efekte. Takođe se može koristiti i kao terapija prvog izbora (umesto kapi) kod odabranih slučajeva glaukoma kada ima i najveći efekat na sniženje očnog pritiska. Intervencija se izvodi u lokalnoj kapljičnoj anesteziji. Kratko traje, u proseku 5–10 minuta i bezbolna je. Retki neželjeni efekti kao što su blaga inflamacija oka, zamagljen vid i privremeni porast očnog pritiska su kratkotrajni i prolaznog karaktera. Pun efekat SLT-a se ispoljava nakon mesec dana od intervencije i dovodi do sniženja očnog pritiska u proseku za 20% od početne vrednosti. Postignuti efekat se održava od 6 meseci do 2 godine, a po potrebi intervencija se može ponavljati. U retkim slučajevima ukoliko intervencija ne dovede do zadovoljavajućeg efekta primenjuju se druge metode medikamentoznog ili hirurškog lečenja.

Naš tim iskusnih stručnjaka