YAG-laser iridotomija

Iridotomija YAG laserom je intervencija koja se izvodi u cilju prevencije ili lečenja glaukoma zatvorenog ugla. Kod ovih oblika glaukoma postoji suženje komornog ugla – dela oka u kome je smešten sistem kanalića kojima se drenira očna vodica. Zastoj u oticanju očne vodice dovodi do porasta intraokularnog pritiska što ima za posledicu oštećenje očnog živca i funkcije vida. Pomoću YAG lasera načini se mali otvor na perifernom delu dužice (šarenice) oka kojim se omogućava protok očne vodice. Kada se uradi kao preventivna intervencija ili u ranoj fazi glaukoma zatvorenog ugla (angularnog glaukoma) iridotomija YAG laserom može biti dovoljna terapijska procedura. Kod kasne faze angularnog glaukoma ova intervencija se koristi za usporavanje dalje progresije bolesti i kombinuje se sa medikamentnom i/ili hirurškom terapijom.

Naš tim iskusnih stručnjaka