Pregled lekara specijaliste ortopedske hirurgije i traumatologije predstavlja detaljan pregled pacijenta radi prevencije, dijagnostike i lečenja povreda, deformiteta i bolesti koštano-zglobnog sistema i povezanih struktura kao što su ligamenti i mišići. 

Ortopedi se takođe bave i hirurgijom lokomotornog sistema kod ekstenzivnih povreda, izraženih deformiteta ili kod dugotrajnih degenerativnih promena na zglobovima (endoproteze kuka, kolena).

Najčešće tegobe zbog kojih se pacijenti javljaju ortopedu su povrede koštano-zglobnog sistema i pratećih mekih tkiva – prelomi kostiju, uganuća i iščašenja zglobova, istegnuća i rupture ligamenata i mišića, sportske povrede, posekotine šake, deformiteti kičmenog stuba i stopala, degenerativne promene kuka, kolena, kičmenog stuba, dugotrajna diskus hernija.

Kako izgleda pregled ortopeda

Pregled specijaliste ortopedske hirurgije se sastoji iz nekoliko faza. 

Prva etapa pregleda ortopeda je anamneza - uzimanje podataka o glavnim tegobama, detaljima, mestu povrede, intezitetu bola, kada se javlja (u mirovanju, pokretu), učestalost javljanja tegoba kod degenerativnih bolesti. 

Uzima se lična anamneza (pretodne osnovne bolesti i operacije) i kratka porodična anamneza. 

Potom sledi glavni deo pregleda ortopeda – fizikalni pregled, koji počinje još sa ulaskom pacijenta u ordinaciju kada lekar vrši inspekciju, posmatra stav i stanje pacijenta, boju kože, prisustvo bledila, zauzimanje antalgičnog položaja, kretanje i prisustvo bola pri kretanju, promatra regiju povrede/deformiteta, sagledava prisustvo otoka, crvenila, krvarenja.

Potom sledi palpacija povređene/bolne regije, ispitivanje pokretljivosti, gubitka funkcije, osetljivosti. 

Ukoliko ortoped sumnja na prelom ili iščašenje, najčešće se pacijent upućuje na hitno rendgensko snimanje (ili ultrazvuk, magnet kod povreda mekotkivnih struktura), a potom vraća na pregled sa snimkom radi definitivne dijagnoze i terapije, imobilizacije, repozicije, postavljanja longete/gipsa ili radi planiranja hirurške intervencije. 

Najčešće se planira kontrola kroz par nedelja, po zarastanju preloma, a potom i javljanje specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije zbog propisivanja fizikalne terapije radi vraćanja funkcije na nivo pre povrede ili uspostavljanja novih modela pokreta nakon ugrađivanja endoproteza.

Najčešća stanja i povrede zbog kojih se pacijenti javljaju su:

- Prelomi i naprsnuća kostiju – prelom ključne kosti, ručnog i skočnog zgloba, tipičan prelom podlakta (fractura radii loco typico), stres frakture (sportisti kod opterećenja određene regije, kod osteoporoze – kompresiona fraktura kičmenih pršljenova)

- Uganuća, iščašenja – skočnog zgloba, ramena
- Ruptura/pucanje – meniskusa, prednjih ukrštenih ligamenata kolena, Ahilove tetive
- Hronični tendinitis, burzitis – teniski lakat
- Degenerativne bolesti zglobova i dugotrajne sportske povrede – endoproteze kuka, kolena, operacije skočnog zgloba, lakta, ramena
- Diskus hernija, povrede kičmenog stuba – endoskopske operacije kičme (spinalni hirurzi – ortopedi)

Važne napomene

- Pregled specijaliste ortopedske hirurgije i traumatologije traje između 20 i 30 minuta.
- Potrebno je da pacijenti ponesu radiološke snimke povređene regije sa sobom (ako su urađeni).

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam