Biljana Pejović

Mr sci. med. Biljana Pejović

LEKAR SPECIJALISTA PEDIJATRIJE subspecijalista neonatologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univezitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1995-1999 Lekar na specijalizaciji iz pedijatrije, Univerzitetska dečja klinika Tiršova, Beograd
1999-2001 Lekar specijalista pedijatrije, GAK Narodni front, Beograd
2001-2015 Lekar specijalista pedijatrije, subspecijalista neonatologije, Institut za neonatologiju, Beograd
2015-2021 Lekar specijalista pedijatrije, subspecijalista neonatologije, GAK Narodni front, Beograd
2021- Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Neonatalna nefrologija
Neonatalna intenzivna nega

Članstva:

2005- Evropsko udruženje neonatologa

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti