Svetlana Milenković

Dr med. Svetlana Milenković

LEKAR SPECIJALISTA PEDIJATRIJE subspecijalista neonatologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1988-1992 Lekar na specijalizaciji iz pedijatrije, Institut za majku i dete, Medicinski fakultet, Beograd
1992-2001 Lekar specijalista pedijatrije, Zdravstveni centar, Bor
2001-2006 Lekar specijalista pedijatrije, KBC Zemun, Beograd
2006-2007 Lekar na Subspecijalizaciji iz neonatologije, Institut za neonatologiju, Medicinski fakultet, Beograd
2008-2023 Lekar subspecijalista neonatolog, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd
2014 Lekar specijalista pedijatrije subspecijalista neonatologije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Pedijatrija
Neonatologija

Članstva:

1983- Srpsko lekarsko društvo
1992- Udruženje pedijatara Srbije

Seminari i sertifikati:

2007 Škola ultrazvuka Univerzitetska dečja klinika, Beograd
2010 Ultrazvuk CNS-a Medicinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

Stručni tekstovi i reference:

2003-2017 Autor i koautor više stručnih tekstova u oblasti pedijatrije i neonatologije

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti