Dr med. Oksana Tkalič

LEKAR SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Cheljabinskji universitet, Rusija

Radno iskustvo:

1992-2023 Lekar specijalista pedijatrije, Klinika Rusije
1996-2022 Lekar specijalista infektolog sa decu i odrasle, Klinika Rusije
2012-2014 Rukovodilac gradske bolnice, Klinika Rusije
2023- Lekar specijalista pedijatrije, Dom zdravlja MediGroup Kalča, Niš

Oblast rada:

Pedijatrija
Infektologija za odrasle i decu

Članstva:

2022- Lekarska komora Niš

Strani jezici:

Ruski

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Kalča Niš

Lekari iz iste oblasti