Ankica Tomić Grk

Prim. dr Ankica Tomić Grk

LEKAR SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Radno iskustvo:

1981-1985 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja, Mostar
1985-1992 Lekar na specijalizaciji iz pedijatrije, Dečija bolnica, Mostar
1992-1993 Lekar specijalista pedijatrije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
1994-1997 Lekar specijalista pedijatrije, Dom zdravlja, Opovo i Dom zdravlja Savski venac, Beograd
1997-2013 Lekar specijalista pedijatrije, Dom zdravlja Voždovac, Beograd
2014-2022 Šef razvojnog savetovlišta, Dom zdravlja Voždovac, Beograd
2022 Lekar specijalista pedijatrije, Dom zdravlja MediGroup Jedro, Beograd

Oblast rada:

Pedijatrija

Članstva:

1993- Udruženje pedijatara Srbije

Seminari i sertifikati:

Više seminara iz oblasti pedijatrije

Stručni tekstovi i reference:

Autor i koautor više naučnih radova iz oblasti pedijatrije

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Jedro

Lekari iz iste oblasti