Milan Panić

Dr med. Milan Panić

LEKAR SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2008-2010 Klinički lekar, GAK Narodni Front, Beograd
2010-2015 Lekar na specijalizaciji iz pedijatrije, Institut za majku i dete, Beograd
2015-2023 Lekar specijalista pedijatrije, GAK Narodni Front, Beograd
2023- Lekar specijalista pedijatrije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Neonatologija

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti