Jadranka Korolija

Dr med. Jadranka Korolija

LEKAR SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo:

1996-2000 Lekar na specijalizaciji iz pedijatrije, Univerzitetska dečija klinika Tiršova, Beograd
1988-2022 Lekar specijalista pedijatrije, Dom zdravlja Voždovac, ogranak Dr Aleksandar Jeličić, Beograd
2022- Lekar specijalista pedijatrije, Dom zdravlja MediGroup Voždovac, Beograd

Oblast rada:

Pedijatrijski pregledi dece predškolskog i školskog uzrasta
Pregledi pred vakcinaciju
Sistematski pregledi

Članstva:

Srpsko lekarsko društvo
Član sekcije za homeopatiju

Stručni tekstovi i reference:

1999 Stručni radovi iz oblasti gastroenterologije – Celijačna bolest

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Voždovac

Lekari iz iste oblasti