Ana Veličković

Dr sci.med. Ana Veličković

LEKAR SPECIJALISTA PEDIJATRIJE subspecijalista kardiologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Magistarske studije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Doktorske studije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Radno iskustvo:

2000-2008 Doktor medicine, Dom zdravlja, Leskovac
2008-2013 Lekar na specijalizaciji iz pedijatrije, Klinika za dečije interne bolesti, Niš
2013- Lekar specijalista pedijatrije, Dom zdravlja, Leskovac
2013-2022 Lekar specijalista pedijatrije, Dom zdravlja Leskovac – ogranak Vučje, Vučje
2022- Lekar specijalista pedijatrije, Dom zdravlja MediGroup Kalča, Niš

Oblast rada:

Pedijatrija
Dečija kardiologija

Članstva:

2000- Srpsko lekarsko društvo

Seminari i sertifikati:

2004 EHO srca u dece Yu EHO škola
2006 Pedijatrijska škola – Zlatibor Udruženje pedijatara Srbije
2019 Pedijatrijska škola – Zlatibor Udruženje pedijatara Srbije

Stručni tekstovi i reference:

2002-2015 Autor više stručnih naučnih radova u oblasti dečje kardiologije

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Kalča Niš

Lekari iz iste oblasti