• Dijagnostički centar MediGroup Slavija - Magnetna rezonanca

Magnetna rezonanca

MR – magnetna rezonanca (MRI – Magnetic Resonance Imaging) je dijagnostička tehnika snimanja koja se zasniva na principima magnetne rezonance. MR koristi jako magnetno polje i talase radiofrekvencije kako bi proizveo detaljne slike unutrašnjih organa i tkiva. Može se koristiti za pregled gotovo svakog dela tela, a najčešće se koristi za preglede mozga, zglobova, IV diskova i kičme.

Dijagnostička primena MRI uređaja je vrlo široka, a s obzirom da nema štetnog jonizujućeg zračenja, metoda je izbora u dijagnostici i kod dece i trudnica. U našoj ustanovi pregledi se rade na aparatu GE OPTIMA 450W GEM, koji je jedan od najsavremenijih u svetu.

U Dijagnostičkom centru Slavija možete obaviti preglede:

 • glave
 • hipofize
 • sinusa
 • orbita
 • vrata
 • abdomena
 • karlice
 • dojki
 • urografija
 • kičme
 • kostiju
 • ramena
 • lakta
 • šake
 • kolena
 • zglobova
 • krvnih sudova vrata (angiografija)
 • krvnih sudova glave (angiografija)

 

MR pregledi

Pregled se obavlja u specijalno izolovanoj sali, gde pacijent leži na stolu MR aparata koji se potom uvlači u aktivni deo aparata. Za većinu pregleda, prethodna priprema nije potrebna, u slučajevima gde je potrebna, određuje je lekar.

Pregled je bezbolan i i traje od 20-60 minuta, zavisno od regije koja se pregleda. Neophodno je da se ne pomerate tokom pregleda, pri čemu imate stalnu govornu komunikaciju sa tehničarem, a u slučaju straha, bola ili drugih neprijatnosti, možete signalizirati, specijalnom pumpicom, tehničaru da prekine pregled.

Sem skučenog prostora, neprijatnost predstavlja i ritmična buka koja se čuje tokom pregleda koju uzrokuje MR aparat svojim radom. U malom broju slučajeva javlja se svetlucanje u očima i metalni ukus u ustima, koje prestaje po završetku pregleda.

Saznajte više o MediGroup Dijagnostičkom Centru