Dijagnostička metoda prikaza krvnih sudova glave i vrata multislajsnom kompjuterizovanom tomografijom, u cilju dijagnostike patoloških promena, stepena stenoze (suženja) i prirode plakova, morfologije karotidnih arterija i odnosa sa ostalim strukturama.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Mamografija

Rendgen dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika

MSCT dijagnostika - skener

MRI dijagnostika - magnetna rezonanca