Dijagnostička metoda prikaza krvnih sudova glave i vrata multislajsnom kompjuterizovanom tomografijom, u cilju dijagnostike patoloških promena, stepena stenoze (suženja) i prirode plakova, morfologije karotidnih arterija i odnosa sa ostalim strukturama.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi26000 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Informacije i zakazivanje

Rendgen dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika

MSCT dijagnostika - skener

MRI dijagnostika - magnetna rezonanca