Nazad

Dr Mirjana Jovičić

SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

subspecijalista gastroenterohepatologije

Obrazovanje:

1982 god. diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu
1993 god. završila specijalizaciju iz Pedijatrije u Institutu za Majku i Dete N. Beograd
1995 god. završila subspecijalizaciju iz oblasti Gastroenterologije u KCS u Beogradu
1997 god odbranila rad na temu Kliničke i histološke karakteristike sluznice tankog creva kod dece sa Giardijazom.
2004 god.završila školu Ultra zvučne dijagnostike kod dece u UDK u Beogradu

Radno Iskustvo:

Od 2007 god stalno zapošljena u KBC "Zvezdara" Beograd u Bolnici za pedijatriju "Olga Popović Dedijer" gde obavlja funkciju Šefa stacionara

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Učestvovala i prezentovala radove na više stručnih skupova iz oblasti pedijatrije i prisustvovala međunarodnim seminarima.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje