Nazad

Dr Ljiljana Stefanović

SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

Obrazovanje:

Dr Ljiljana Stefanović, rođena 1970 godine.
Osnovnu i srednju školu završila u Beogradu.
Na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirala 1995. godine.
Magistrirala na Medicinskom fakutetu u Beogradu 2005. godine.
Specijalizirala pedijatriju na Medicinskom fakuletu u Beogradu. Postala specijalista pedijatrije 2010. godine.
1995 - Medicinski fakultet u Beogradu 
2005 - Završila postdiplomske studije
2010 - Specijalistički ispit iz pedijatrije na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Radno Iskustvo:

Bila je zaposlena u Hitnoj pomoći i Dečjem dispanzeru Doma zdravlja Svilajnac 
2012 - Zaposlena u Domu zdravlja "Dr Ristić"

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Magistarski rad: Faktori rizika za karcinom ovarijuma,
odbranjen 2005.godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Završena škola Ultrazvučne dijagnostike kod dece u UDK Tiršova u Beogradu

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje