Nazad

Dr Nataša Vujinović

SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

Obrazovanje:

Završila Medicinski fakultet u Beogradu 1989.god.sa prosječnom ocjenom 9,25.
Specijalizirala u UDK Tiršova 1998.god.sa najvećom ocjenom.

Radno Iskustvo:

Od 1990-1993.god.radila u Domu zdravlja za odrasle u Nikšiću.
Od 1994-2005.god.radila u Dječjem dispanzeru u Nikšiću.
Od 2005-2018.god.vodila svoju PZU"Maxima Medical" u Nikšiću.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Učesnik svih većih pedijatrijskih skupova u Crnoj Gori i Srbiji.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje