Uklanjanje bradavica sa površine kože, u cilju odstanjivanja bradavičastog tkiva sa manje regije. Humani papiloma virus izaziva obične, ravne i polne bradavice. U terapiji za uklanjanje bradavica primenjuju se: tečan azot, uklanjanje elektrokauterom, radiotalasima i laserom.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosiKontaktirajte nas

Lekari koji vrše uslugu:

Informacije i zakazivanje

Hematologija

Hemostaza

Biohemija

Analize urina i fecesa

Hormoni

Tumorski markeri

Imunologija

Serologija

Ostale usluge laboratorije