Uklanjanje bradavica sa površine kože, u cilju odstanjivanja bradavičastog tkiva sa srednje regije. Humani papiloma virus izaziva obične, ravne i polne bradavice. U terapiji za uklanjanje bradavica primenjuju se: tečan azot, uklanjanje elektrokauterom, radiotalasima i laserom.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam