Nazad

Mr Jelica Bokonjić

SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

Obrazovanje:

Magistar medicinskih nauka, poslediplomske studije iz Kliničke imunologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistarski rad sa temom iz pedijatrijske imunologije odbranila 1990g.
Specijalista pedijatrije, Dječija klinika Univerzitetsko-medicinskog centra u Sarajevu. Specijaslistički ispit položila 1984g. sa odličnim uspehom.
Lekar opšte medicine, Medicinski fakultet u Sarajevu, diplomirala 1978, pa prosečnom ocenom 9,8.
Čita, piše i govori engledki i francuski jezik.

Radno Iskustvo:

Od 2015 radi kao pedijatar u DZ Jedro Medigroup.
1992 - 2014g radila kao specijalista pedijatrije u DZ "Dr Simo Milošević" u Beogradu.
1984- 1992 radila kao pedijatar na Dječijoj klinici Univerzitetsko-medicinskog centra u Sarajevu.
1989 izabrana za asistenta na katedri Pedijatrije Medicinskog fakulteta u Satajevu.
1980-1984 radila kao specijalizant pedijatrije na Dječijoj klinici u Sarajevu.
1978-1980 radila u Dječijem dispanzeru Doma zdravlja u Sarajevu.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Objavila više naučnih i stručnih radova, kao prvi autor 12 radova, a 26 kao koautor.
Završila više seminara iz oblasti pedijatrije.
U JUSAD studiji bila član tima i koautor knjige.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje