Nazad

Dr Tomislav Ćuk

SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

subspecijalista endokrinologije

Obrazovanje:

Stručno zvanje subspecijaliste endokrinologa stekao 06.05.1993. godine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu (Institut za zdravstvenu zaštitu  majke i deteta "Dr Vukan Čupić"; Institut za endokrinologiju Beograd)

Prvu godinu magistaraskih studija obavio na Klinici „Rebro„ Medicinski fakultet, Sveučilište  Zagreb

Specijalizaciju iz pedijatrije položio 09.07.1991. godine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu (Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić", Beograd)

Deo specijalističkog staža obavio u Kraljevskoj Univerzitetkoj bolnici "Rigshospitalet" u Kopenhagenu

Zvanje doktora medicine stekao 26.08.1983. godine a stručni ispit položio 27. septembra 1984. godine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Poslediplomske studije: Menadžment u zdravstvu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Fakultetom organizacionih nauka (FON) u Beogradu

Edukacija iz oblasti UZ abdomena i štitaste žlezde

Posebna sfera interesovanja:

Endokrinološka oboljenja kod dece i omladine

Radno Iskustvo:

36 godina radnog iskustva (subspecijalista endokrinolog od 06.05.1993. godine, specijalista pedijatar od 09.07.1991. godine, doktor medicine od 26.08.1983. godine, stručni ispit položio 27.09.1984. godine).

U periodu radnog staža obavljao funkcije: načelnika nehirurskih grana hospitalne sluzbe, načelnika pedijatrije hospitalne službe privatne zdravstvene ustanove u Beogradu, pomoćnika direktora za medicinska pitanja, načelnika dečjeg odeljenja, šefa dijabetološkog kabineta za decu i omladinu u Opštoj bolnici Subotica.


Obavljao:

Hospitalna služba:
- lečenje hospitalizovane dece

Ambulantno:
- opšte pedijatrijske preglede
- subspecijalističke pedijatrijske-endokrinološke preglede 
- dijagnostika endokrinoloskih oboljenja kod dece i omladine (šećerna bolest, nizak rast, oboljenja štitaste žlezde, nadbubrežnih žlezda i drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem)

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Kontinuirana edukacija na svetskim, evropskim i domaćim kongresima i drugim vidovima medicinskog usavršavanja (SAD, Kanada, Francuska, Irska, Engleska, Španija, Finska, Nemačka, Švedska, Turska, Poljska, Italija i dr.)

Strani jezici: 

- engleski
- mađarski

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje