Nazad

Dr Ana Ibrajter

SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

Obrazovanje:

- Osnovna škola “Jovan Mikić” u Subotici
- “Srednja medicinska škola” u Subotici, doplomirala 1996. godine
- Osnovne studije - Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, diplomirala decembra 2003. godine
- Specijalističke studije - MEdicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, katedra za Pedijatriju, položila specijalistički ispit 24.09.2015. godine

Radno Iskustvo:

- “Srednja medicinska škola” Subotica, kao spoljni saradnik, nastavnik stručnih predmeta tokom 2004./05. i 2005./06. školske godine.
- Dom zdravlja Subotica, Služba za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, odelenje pedijatrije od 18.04.2005. godine radila kao lekar opšte prakse na odseku za predškolsku decu i u savetovalištu za bebe do specijalizacije. Nakon specijalizacije iz Pedijatrije na odseku za školsku decu i u adolescentnom savetovalištu kao odgovorni lekar specijalista pedijatrije do 26.02.2020. godine.
- Dom za decu ometenu u razvoju “Kolevka” od 1.07.2019. kao konsultat (dopunski rad), od 27.02.2020. sa punim radnim vremenom kao rukovodilac zdravstvene službe Doma za decu “Kolevka” do 05.02.2021. godine.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje