Nazad

Prof dr Jovan Košutić

SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

Obrazovanje:

- Osnovna škola Beograd (Vukova diploma)
- Srednja škola Santijago de Chile, Chile, Južna Amerika
- 1981-  Medicinski fakultet u Beogradu – srednja ocena 9,57
- 1983-1989 - specijalizacija iz pedijatrije “summa cum laude”
- 1990-91-  subspecijalizacija iz dečije kardiologije The Royal Brompton Hospital and The National Heart and Lung Institute, London, UK ; mentor dr E. A. Shinebourne
- 1991-92-  nastavak subspecijalizacije u USA – The Boston Children`s Hospital , Harvard Medical School , Boston MA; mentor Prof dr Stella van Praagh
- 1993 – magistarski rad iz oblasti dečije kardiologije (Kosutic J. Cross-sectional echocardiographic delineation of coronary arterial origins in complete transposition. Cardiol Young 1995; 5: 147-54) – mentor Prof dr V. Nedeljković
- 1996 – diploma subspecijaliste dečijeg kardiologa izdata od strane Evropskog udruženja dečijih kardiologa (AEPC)
- 1998 – doktorat iz oblasti dečije kardiologije („Mesto i uloga balon dilatacije kao alternativne metode hirurškom  rešavanju nativne koarktacije aorte“) Mentor Akademik Vladimir Kanjuh.
- 1994-2018 -  deset 14-dnevnih boravaka u Londonu na kursevima inovacije znanja “Cardiology in the Young” koje svake 2 godine zajednički organizuju The Hospital for Sick Children, Great Ormond St i The Institute of Child Health
- 2015 – Berlin - IAMU 4D ECHO and multidimensional imaging

Oblasti posebnog interesovanja:

- Pedijatrijska i neonatalna interventna kardiologija
- Fetalna ehokardiografija
- Kardiomiopatije i srčana insuficijencija
- Kompleksne urodjene srčane mane
- Urodjene srčane mane kod odraslih

Radno Iskustvo:

2019 – Redovni profesor Medicinskog fakultata u Beogradu

35 godina iskustva u dečijoj kardiologiji sa više od 20000 ultrazvučnih pregled srca i više od 2000 kateterizacija od čega preko 500  transkateterskih intervencija

Reference / Stručni radovi / Članstva:

- 1996 – udruženje dečijih kardiologa Evrope (AEPC) – redovni član
- 2014 – The American Heart Association (AHA)

34 objavljena rada u medjunarodnim časopisima najviše kategorije (M21-M23) od čega 14 kao prvi ili vodeći autor. Jedna medjunarodna monografija izdata u USA.

 

Više stotina usmenih prezenatacija, postera, moderatorskih sesija na kongresima u zemlji i inostranstvu

Strani jezici:

 

- Engleski i španski

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje