Nazad

Dr Jelena Pantić Vrsajkov

SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

Obrazovanje:

Jelena Pantić-Vrsajkov rođena je 1976.godine u Šapcu gde je završila Srednju medicinsku školu. Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu završila je 2001. godine. 2012. godine položila je specijalistički ispit iz pedijatrije.

Radno Iskustvo:

- Januar 2018.godine pedijatar u domu zdravlja Medigroup dr Cvjetković u Novom Sadu
- 2003. godine zaposlena u Domu zdravlja ?Novi Sad" najpre u Službi opšte medicine, a od 2005.godine do 2018.godine u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine.
- U svom svakodnevnom radu sprovodi preventivne pedijatrijske preglede novorodjenčadi, odojčadi, predškolske i školske dece kao i vakcinaciju dece. Sprovodi dijagnostiku i lečenje bolesne i povredjene dece od novorodjenačkog uzrasta do završetka srednjoskolskog obrazovanja.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

- Članica Srpskog lekarskog društva i Udruženja pedijatara Srbije
- U periodu od 2006-2008.godine učestvovala u organizaciji i realizaciji Bazara zdravlja na teritoriji Vojvodine. 
-Završila je edukativni seminar Podrska ranom razvoju dece u organizacija Udruženja pedijatara Srbije I UNICEF-a. U okviru seminara edukovana pedijatrije, psihologije, defektologije, sociologije i dečije psihijatrije.
- Govori engleski i nemački jezik na nivou B2

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje