Nazad

Dr Dušica Paunović Milić

SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

Obrazovanje:

Zavrsena gimnazija u Čačku
Medicinski fakultet u Beogradu - diplomirala 1989. godine.
Specijalizacija iz pedijatrije UDK Beograd..

Radno Iskustvo:

DZ,, Evelina Haverfild,, B. Bašta 1991.- 2002 . godine
DZ u Obrenovcu 2002.- 2008. godine 
DZ ,,M. Ivković,, Palilula. 2008. - 2017 . godine
Dom zdravlja Dorćol Medi Group Beograd 2017. i dalje

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Kontinuirana medicinska edukacija sa aktivnim i pasivnim učešćem na brojnim stručnim skupovima u zemji i inostranstvu
Edukacija i stručna osposobljenost za UZ pregled kukova i abdomena kod dece

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje