Nazad

Dr Miroslava Šarac

SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

Obrazovanje:

1988 - Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2000 - Položila specijalistički ispit iz pedijatrije 

 

Radno Iskustvo:

1988 - 2000 - Radila je u ZC Kladovo, na poslovima doktora medicine u službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, kao i u Službi hitne medicinske pomoći 
2000 - 2009 - Radila je kao specijalista pedijatrije u Domu Zdravlja, ali i kao odeljenski lekar na Dečjem odeljenju i u porodilištu Opšte Bolnice. Izvesno vreme je bila šef Ambulante za imunizaciju, a zatim i načelnik Službe za zdravstvenu zaštitu dece i omladine. Ispred Medicinskog fakulteta u Beogradu, određena je za mentora specijalizantima pedijatrije u Kladovu
2009 - 2010 - Radila je u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u Beogradu
2010 - Zaposlena u Domu zdravlja MediGroup Jedro

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Učesnik je brojnih seminara kontinuirane medicinske edukacije iz pedijatrije, simpozijuma i kongresa. Član je Pedijatrijske sekcije Srbije, kao i LK Srbije. 
2010 - Delegat je u Skupštini regionalne Lekarske komore Beograd i član Odbora za primarnu zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi. 
Završila je seminar Ultrazvuk u pedijatrijskoj radiologiji na UDK Beograd

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje