Nazad

Dr Dijana Savić Bjelica

SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

Obrazovanje:

- Osnovnu školu, Srednju Medicinsku školu završila u Zrenjaninu.
- Medicinski fakultet u Novom Sadu upisala školske 1991/92 godine, diplomirala 1998. godine i stekla zvanje Doktora medicine sa prosečnom ocenom 8,71 i ocenom 10 na diplomskom ispitu.
- Položila stručni ispit 1999. godine.
- Specijalizaciju Pedijatrije završila na Medicinskom fakultetu  u Beogradu, Univerzitetskoj Dečjoj Klinici u Tiršovoj, specijalistički ispit položila 2005. godine sa ocenom odličan.
- Subspecijalizaciju iz Gastroenterohepatologije upisala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, usmeni deo ispita položila 2014. godine, završni rad uže specijalizacije sa temom  „Primena red flags indeksa u pedijatrijskoj populaciji“ u odbrani, mentor prof. Dr Tamara Milovanović KC Srbije.

Radno Iskustvo:

- Lekarski staž i rad u Opštoj praksi na teritoriji Srednjobanatskog okruga od 1998. do 2000. godine.
- Specijalizant Pedijatrije i specijalista Pedijatrije u Domu zdravlja „dr Boško Vrebalov“ u Zrenjaninu od 2000. do 2011. godine. Tokom rada u Službi za zdravstvenu zaštitu žena, dece i omladine radila preventivne preglede , vakcinaciju zdrave dece i lečenje bolesne dece predškolskog i školskog uzrasta.
- 2011. godine zasnovala radni odnos u Opštoj bolnici „Đorđe Joanović“ u Zrenjaninu na odeljenju Pedijatrije koje pruža zdravstvenu zaštitu deci uzrasta 0-18 godina kroz ambulantni i stacionarni deo.
- Od započinjanja subspecijalizacije 2012. godine vodila Gastroenterohepatološku ambulantu odeljenja koristeći neinvazivne dijagnostičke procedure tokom ispitivanja i lečenja dece sa sumnjom i oboljenjem digestivnog trakta.
- Tokom subspecijalističkog staža 2013. god bila na obuci iz abdominalne ultrasonografije.

 

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje