Nazad

Dr sci. med. Ana Veličković

SPECIJALISTA PEDIJATRIJE

Obrazovanje:

- Doktor medicine (1999., prosek ocena 9,57), naziv teme diplomskog rada ˝Scarlatina˝, Medicinski fakultet u Nišu, Univerzitet u Nišu
- Edukacija za ultrazvučnu dijagnostiku kardiovaskularnih oboljenja dece (2004.), Univerzitetska dečja klinika u Beogradu
- Magistar medicinskih nauka - oblast Kardiologija (2009.), naziv magistarske teze ˝Uticaj faktora rizika na tok i prognozu akutnog infarkta miokarda kod žena jablaničkog okruga˝, Medicinski fakultet u Nišu, Univerzitet u Nišu
- Specijalista - pedijatar od 14.03.2013.
- Doktor medicinskih nauka - oblast Kardiologija (2015.), naziv doktrorske disertacije ˝Značaj analize varijabilnosti krvnog pritiska u proceni hipertrofije leve komore u dece˝, Medicinski fakultet u Nišu, Univerzitet u Nišu

Radno Iskustvo:

- 2000-2001. ZS “Manojlovce”, OJ Dom Zdravlja
- 2001- ZC ˝Moša Pijade˝ Leskovac, OJ Dom Zdravlja, Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine (Dečji dispanzer)
- Konsultant za dečju kardiologiju u privatnoj ordinaciji "Osmeh" Leskovac
- 2013-2022. OJ Dom Zdravlja – Vučje
- 2022 - MediGroup dom zdravlja Niš

Reference / Stručni radovi / Članstva:

- Demonstrator na predmetu Histologija sa embriologijom
- Član Srpskog lekarskog društva
- Član Lekarske Komore Srbije

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje