Magnetna rezonanca

Magnetna rezonanca (MR) je aparat koji služi za snimanje čovečijeg tela u medicinske svrhe. Za dobijanje slike koristi jako magnetno polje, radio talase i kompjutere. Za razliku od CT skenera i rendgenskih aparata, u svom radu ne koristi potencijalno štetne rendgenske ili X zrake, pa ne ozračuje organizam. Magnetna rezonanca je neinvazivan (neškodljiv) dijagnostički aparat.

Opšta bolnica MediGroup poseduje MR uređaje jačine polja od 1,5T, kao i najsavremeniji uređaj za magnetnu rezonancu Skyra Siemens jačine polja od 3T. Savremeni uređaji i stručno medicinsko osoblje omogućavaju pacijentima najnapredniju imaging dijagnostiku.

3T magnetna rezonanca

Opšta bolnica MediGroup poseduje najmoderniji uređaj za magnetnu rezonancu jačine polja od 3 Tesla, prvi ovakve vrste u privatnoj praksi u našoj zemlji. Skyra Siemens 3T magnetna rezonanca je najmoderniji dijagnostički aparat koji daje konkretan uvid u morfologiju organa i napreciznije podatke o funkciji organa.

Prednosti magnetne rezonance 3T:
- Kraće vreme snimanja bez gubitka na kvalitetu (pregled mozga traje 5 minuta u određenim indikacijama)
- Tiši i komforniji pregled bez buke i klaustrofobije
- Multiparametrijske i funkcionalne preglede koje slabiji uređaji ne mogu da pruže, poput pregleda prostate, srca, mozga, spektroskopije zglobova (hrskavice)
- Mogućnost pregleda celog tela za veoma kratko vreme
- Komforni pregledi dece

Informacije i zakazivanje pregleda

Visoko specijalizovani pregledi magnetnom rezonancom

U Opštoj bolnici MediGroup sem uobičajenih pregleda na MR obavljaju se i visoko specijalizovani MR pregledi:

- MR kolonografija (pregled debelog creva)
- MR enterografija i enterokliza (pregled tankog creva)
- MR defekografija (pregled analnog kanala i rektuma kod problema sa pražnjenjem)
- MR urografija (pregled urinarnih puteva i bubrega)
- MRCP (pregled žučnih i pankreasnih puteva)
- MR mamografija (pregled dojki)
- MR angiografija (pregled krvnih sudova sa i bez kontrasta)
- MR pregled srca
- MR sinusa
- MR suznih žlezda
- MR pljuvačnih žlezda (sijalogrfaija)
- MR orbita
- MR temporomandibularnih  zglobova
- MR hipofize
- MR pontocerebelarnih  uglova
- MR spektroskopija
- MR perfuzija
- MR određivanje  količine masti u jetri
- MR celog tela
- MR angiografija  celog tela 
- MR celog kicmenog stuba
- Multiparametrijski imaging prostate

Magnetnom rezonancom se vrlo uspešno prikazuju

- Normalni i izmenjeni mozak i kičmeni stub
- Razni tumori, ciste i drugi patoloski procesi u telu
- Povrede i promene u zglobovima
- Uzroci bolova u kostima i zglobovima
- Problemi sa srcem
- Bolesti jetre, zuči, pankreasa (gušterače), debelog i tankog creva
- Uzroci bola u karlici kod žena (miomi, endometrioza)
- Ciste i druge promene na jajnicima
- Otkrivaju anomalije kod žena koje su kandidati za veštačku oplodnju
- Precizno otkrivaju promene u dojkama

Informacije i zakazivanje pregleda

Lekari u dijagnostičkom centru Opšte bolnice MediGroup

U Dijagnostičkom centru Opšte bolnice MediGroup MR preglede obavlja tim visoko specijalizovanih radiologa:

Prof. dr Đorđije Šaranović
Obavlja MR preglede grudnog koša, abdomena i male karlice, MRCP, MR enterokolonografije, MR defekografije, MR urografije, angiografije, MR WHOLE BODY, multiparametrijski imaging prostate, MR perufziju organa tela

Dr Vesna Vuković
Obavlja MR preglede  glave  i vrata, MR angiografije glave i vrata, MR kičmenog  stuba

Dr Dragan Vasin
Obavlja MR preglede grudnog koaš, abdomena i male karlice, MRCP, MR enterokolonografije, MR defekografije, MR  urografije, angiografije, multiparametrijski imaging prostate, MR perfuzije

Dr Ivana Blažić
Obavlja MR preglede abdomena i male karlice, MRCP, MR ženske karlice, multiparametrijski imaging prostate, MR enterografiju, MR urografiju, MR grudnog  koša.

Dr Radovan Milenković
Obavlja MR preglede abdomena  i male karlice, MRCP, MR grudnog koša, MR kostiju i zglobova

Dr Ivan Popović
Obavlja  pregled  MR kostiju i zglobova

Dr Milica Đurđić
Obavlja pregled MR zglobova 

Prim dr Slobodan Ćirković
Obavlja MR preglede  glave  sa/bez angiografijom, MR  koštanozglobnog sistema  , MR kičme  i  MR zglobova

Dr Veljko Maksić
Obavlja MR preglede glave i vrata, MR angiografije glave i vrata, MR kičmenog  stuba 

Dr Tomislav Stavrić
Obavlja MR preglede glave i vrata, MR angiografije  glave i vrata, MR kičmenog  stuba, MR abdomena i male karlice, MR zglobova.

Dr Biljana Georgievski-Brkić
Obavlja MR preglede  glave i vrata, MR angiografije  glave i vrata, MR kičmenog  stuba 

Dr Jelena Šišević
Obavlja MR preglede abdomena i male karlice, MRCP, MR enterografije

Dr Aleksandra Janković
Obavlja MR preglede abdomena i male karlice, MRCP, MR enterografije

Dr  Tatjana Pavlović
Obavlja pregled MR dojki 

Prof. dr Ida Jovanović
Obavlja pregled MR srca

Pedijatrijska radiologija:

Dr Smilja Rančić
Obavlja  pregled MR abdomena i male  karlice, MRCP, MR enterografiju, MR kolonografiju, MR urografiju

Dr Sandra Nedović
Obavlja pregled glave i kičmenog  stuba, angiografija glave i vrata

Informacije i zakazivanje pregleda