Magnetna rezonanca

Magnetna rezonanca (MR) je aparat koji služi za snimanje čovečijeg tela u medicinske svrhe. Za dobijanje slike koristi jako magnetno polje, radio talase i kompjutere.

Za razliku od CT skenera i rendgenskih aparata, magnetna rezonanca u svom radu ne koristi potencijalno štetne rendgenske ili X zrake, pa ne ozračuje organizam.

Magnetna rezonanca je neinvazivan (neškodljiv) dijagnostički aparat.

Opšta bolnica MediGroup poseduje MR najsavremeniji uređaj za magnetnu rezonancu Skyra Siemens jačine polja od 3T. Savremeni uređaji i stručno medicinsko osoblje omogućavaju pacijentima najnapredniju imaging dijagnostiku.

Magnetnom rezonancom se vrlo uspešno prikazuju morfološke izmenjene strukture mozga i kičmenog stuba. razni tumori, ciste i drugi patoloski procesi u telu,povrede i promene u zglobovima, problemi sa srcem, bolesti jetre, zuči, pankreasa (gušterače), debelog i tankog creva, uzroci bola u karlici kod žena (miomi, endometrioz, ciste i turmoske promene na jajnicima), promene u dojkama.

Žašto 3T magnetna rezonanca?

Opšta bolnica MediGroup poseduje najmoderniji uređaj za magnetnu rezonancu jačine polja od 3 Tesla, prvi ovakve vrste u privatnoj praksi u našoj zemlji. Skyra Siemens 3T magnetna rezonanca je najmoderniji dijagnostički aparat koji daje konkretan uvid u morfologiju organa i napreciznije podatke o funkciji organa.

Prednosti magnetne rezonance 3T:

- Kraće vreme snimanja bez gubitka na kvalitetu 
- Tiši i komforniji pregled bez buke i klaustrofobije
- Multiparametrijske i funkcionalne preglede koje slabiji uređaji ne mogu da pruže, poput pregleda prostate, srca, mozga, spektroskopije
- Mogućnost pregleda celog tela za veoma kratko vreme
- Komforni pregledi dece u analgosedaciji

Informacije i zakazivanje pregleda

Visoko specijalizovani pregledi magnetnom rezonancom

U Opštoj bolnici MediGroup sem uobičajenih pregleda na MR obavljaju se i visoko specijalizovani MR pregledi:

- MR kolonografija (pregled debelog creva)
- MR enterografija i enterokliza (pregled tankog creva)
- MR defekografija (pregled analnog kanala i rektuma kod problema sa pražnjenjem)
- MR  funkcionalna i morfološka urografija (pregled urinarnih puteva i bubrega)
- MRCP (pregled žučnih i pankreasnih puteva)
- MR pregled dojki
- MR angiografija (pregled krvnih sudova sa i bez kontrasta)
- MR pregled srca
- MR sinusa
- MR suznih žlezda
- MR pljuvačnih žlezda (sijalogrfaija)
- MR orbita
- MR temporomandibularnih  zglobova
- MR hipofize
- MR pontocerebelarnih uglova
- MR spektroskopija
- MR perfuzija
- MR određivanje količine masti u jetri
- MR celog tela
- MR angiografija celog tela
- MR celog kicmenog stuba
- Multiparametrijski imaging prostate

Magnetnom rezonancom se vrlo uspešno prikazuju

- Normalni i izmenjeni mozak i kičmeni stub
- Razni tumori, ciste i drugi patoloski procesi u telu
- Povrede i promene u zglobovima
- Uzroci bolova u kostima i zglobovima
- Problemi sa srcem
- Bolesti jetre, zuči, pankreasa (gušterače), debelog i tankog creva
- Uzroci bola u karlici kod žena (miomi, endometrioza)
- Ciste i druge promene na jajnicima
- Otkrivaju anomalije kod žena koje su kandidati za veštačku oplodnju
- Precizno otkrivaju promene u dojkama

Informacije i zakazivanje pregleda

Lekari u dijagnostičkom centru Opšte bolnice MediGroup

U Dijagnostičkom centru Opšte bolnice MediGroup MR preglede obavlja tim visoko specijalizovanih radiologa:

Prof. dr Đorđije Šaranović
Obavlja MR preglede grudnog koša, abdomena i male karlice, MRCP, MR enterokolonografije, MR defekografije, MR morfološka i funkcionalma urografija, angiografije, MR WHOLE BODY, multiparametrijski imaging prostate.

Dr Smilja Rančić
Obavlja MR preglede grudnog koša, abdomena i male karlice, MRCP, MR enterokolonografije, MR defekografije, MR  morfološka i funkcionalma urografija, angiografije, MR WHOLE BODY, multiparametrijski imaging prostate.

Dr Vesna Vuković - subspecijalista neuroradiologije
Obavlja MR preglede glave i vrata, MR angiografije glave i vrata, MR kičmenog stuba, MR spektroskopije i perfuzije mozga, MR pregled endokranijuma sa kvalitetnom analizom protoka likvora dece i odraslih.

Dr Veljko Maksić 
Obavlja MR preglede glave i vrata, MR angiografije glave i vrata, MR kičmenog stuba.

Dr Petar Milenković
Obavlja MR preglede abdomena i male karlice, MRCP, MR pregled zgloba kolena, MR volumetriju jetre.

Dr Dragan Vasin
Obavlja MR preglede grudnog koša, abdomena i male karlice, MRCP, MR enterokolonografije, MR defekografije, MR urografije, angiografije, multiparametrijski imaging prostate sa spektroskopijom.

Dr Radovan Milenković
Obavlja MR preglede abdomena i male karlice, MRCP, MR grudnog koša, MR kostiju i zglobova.

Dr Ivan Popović
Obavlja pregled MR kostiju i zglobova.

Dr Ivan Turkalj
Obavlja  pregled MR kostiju i zglobova.

Prim. dr Slobodan Ćirković
Obavlja MR preglede glave sa/bez angiografijom, MR koštanozglobnog sistema, MR kičme i MR zglobova.

Dr Biljana Georgievski-Brkić
Obavlja MR preglede glave i vrata, MR angiografije glave i vrata, MR kičmenog stuba.

Dr Ivana Kostadinović
Obavlja pregled MR dojki.

Dr Nataša Pujić Stanisavljev
Obavlja pregled MR dojki.

Prof. dr Ida Jovanović
Obavlja pregled MR srca.

Dr Ivana Blažić
Obavlja MR preglede abdomena i male karlice, MRCP, MR ženske karlice, multiparametrijski imaging prostate, MR enterografiju, MR urografiju, MR grudnog koša.

Dr Goran Tomašek 
Obavlja MR preglede abdomena i male karlice, MRCP, MR dojki.

Dr Vladimir Mirčetić
Obavlja MR preglede abdomena i male karlice, MRCP, MR zglobova.

Pedijatrijska radiologija:

Pregled dece se može obavizti i u analgosedaciji.

Dr Smilja Rančić
Obavlja MR preglede grudnog koša, abdomena i male karlice, MRCP, MR enterokolonografije, MR defekografije, MR morfološka i funkcionalma urografija, angiografije.

Dr Vesna Vuković - subspecijalista neuroradiologije
Obavlja MR preglede glave i vrata, MR angiografije glave i vrata, MR kičmenog stuba, MR spektroskopije i perfuzije mozga, MR pregled endokranijuma sa kvalitetnom analizom protoka likvora dece i odraslih.

Dr Sandra Nedović
Obavlja pregled glave i kičmenog stuba, angiografija glave i vrata.

Informacije i zakazivanje pregleda