Dr med. Nikola Boban

LEKAR SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

2006-2009 Klinički lekar, Klinički Centar Vojvodine, Novi Sad
2009-2012 Lekar na specijalizaciji iz radiologije, Klinički Centar Vojvodine, Novi Sad
2012 Lekar specijalista radiologije, Klinički Centar Vojvodine, Novi Sad
2019-2021 Lekar na subspecijalizaciji iz neuroradiologije, Klinički Centar Vojvodine, Novi Sad
2019 Šef odseka neuroradiologije, Klinički Centar Vojvodine, Novi Sad
2019 Konsultant lekar specijalista radiologije, Dom zdravlja MediGroup Cara Dušana, Novi Sad

Oblast rada:

Neuroradiologija i interventna neuroradiologija
Radiologija i vaskularna radiologija

Članstva:

2006- Srpsko lekarsko društvo
2007- Udruženje radiologa Srbije
2008- Evropsko udruženje kardiovaskularnih i interventnih radiologa
2011- Udruženje neuroradiologa Srbije
2016- Evropsko udruženje neuroradiologa
2011- Evropsko udruženje radiologa
2018- Društvo interventnih radiologa Srbije

Seminari i sertifikati:

Više seminara iz oblasti radiologije

Strani jezici:

Engleski
Nemački

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz oblasti radiologije

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Cara Dušana

Lekari iz iste oblasti