Magnetna rezonanca - MRI enterokolonografija je radiološka dijagnostička metoda snimanja tankog creva i debelog creva, ciljanog pregleda tankog creva u nedostupnim delovima, omogućava procenu aktivnosti Kronove bolesti, prikaz celog debelog creva i omogućava istovremenu evaluaciju ostalih abdominalnih organa. Uslugu obavlja prof. Dr Šaranović.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Rendgen dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika

MSCT dijagnostika - skener

MRI dijagnostika - magnetna rezonanca