Magnetna rezonanca - MRI defekografija omogućava vizualizovanje sleda događaja u toku defekacije, i otkrivanje uzroka rektumske opstipacije. Parametri koji se pri tom određuju su: stepen rektumske evakuacije, veličina anorektumskog ugla, spad pelvisnog poda, udaljenost anorektumskog spoja od pubokokcigealne linije u miru, stiskanju i napinjanju i postojanje rektocele, intususcepcije i prolapsa. Merenjem dužine i širine analnog kanala, defekografski se dobijaju podaci o stanju unutrašnjeg i spoljašnjeg analnog sfinktera. Proceduru obavlja prof. Dr Šaranović.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Mamografija

Rendgen dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika

MSCT dijagnostika - skener

MRI dijagnostika - magnetna rezonanca