MRI pregled endokranijuma omogućava prikaz mozga i svih endokranijalnih struktura, do najsitnijih detalja. Ovim pregledom se mogu detektovati organska oštećenja moždanog parenhima, omogućava detekcija sitnih parenhimskih lezija, demijelinacionih oštećenja u sklopu multiple skleroze i vizualizacija intrakranijalne hemoragije (krvarenja) u najranijoj fazi. Posebnim sekvencama je moguća detekcija ishemijskih i traumatskih oštećenja. Omogućava prikaz najfinijih anatomskih struktura, kao što su kranijalni nervi, strukture unutrašnjeg uha, sadržaj kavernoznih sinusa i orbita, i kvalitetan prikaz arterijskih i venskih krvnih sudova glave i vrata, sa detekcijom patoloških stanja i stepena stenoze (suženja krvnih sudova).

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Rendgen dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika

MSCT dijagnostika - skener

MRI dijagnostika - magnetna rezonanca