MRI zglobova je bezbolna, neinvazivna i neškodljiva dijagnostička metoda koja radi po principu formiranja jakog magnetnog polja i radiofrekventnih talasa koji se emitiju i primaju preko kalemova unutar aparata. 

Ovom metodom može se dopuniti ultrazvučna ili rentgen dijagnostika, ali se može raditi i kao prva dijagnostička metoda jer vrlo precizno prikazuje i koštano tkivo, hrskavicu, ligamente kao i mekotkivne strukture.

Dijagnostika zgloba magnetnom rezonancom se obavlja najčešće kod bolova i otoka zglobova, trauma i sportskih povreda, sumnje na tumorski proces u zglobu i kod ograničene pokretljivosti zgloba.

Kako se izvodi MRI pojedinačnih zglobova

Nakon popunjavanja upitnika i informisanog pristanka pristupa se snimanju. Pojedinačni zglob ili deo ekstremiteta koji se snima se oslobodi od odeće i nakita. 

Snimanje zgloba se obavlja na MRI aparatu jačine 1,5T ili 3T , koji je u obliku tunela sa otvorom na obe strane, kroz tunel prolazi sto na kome leži pacijent, a koji se pokreće napred-nazad. 

Pacijent se postavlja u odgovarajući položaj zavisno od dela tela koji se snima, a tehničar postavlja zavojnicu oko dela ekstremiteta koji se snima. Potrebno je da pacijent bude potpuno miran, da bi se dobila adekvatna slika zgloba. 

U toku snimanja aparat proizvodi zvukove različite jačine I učestalosti, ali su oni maskirani pomoću slušalica ili čepova za uši. Takođe postoji i mali nivo osećaja vibracija i toplote u toku boravka u aparatu. 

Pacijent dobija i taster čijim pritiskom može prekinuti snimanje u svakom trenutku što je od posebnog značaja za pacijente koji imaju strah od zatvorenog prostora.

MRI snimanja zgloba se najčešće obavljaju bez kontrasta, ali u nekim slučajevima radiolog će indikovati i primenu kontrasta. 

Zbog toga je potrebno pre samog snimanja obavestiti radiologa i radiološkog tehničara ukoliko imate alergiju na kontrastna sredsta ili neku drugu supstancu, i ukoliko imate neko hronično bubrežno oboljenje. Kontrastno sredstvo primenjuje se intravenski.

Magnetna rezonanca zgloba traje 45-60 minuta i obavlja se u par faza, pre i nakon davanja kontrasta. MRI nalaz dobijate na CD-u, a opis snimka u pisanoj formi od strane specijaliste radiologa.

Važne napomene za pacijente

- Snimanje MRI je kontraindikovano kod postojanja metalnih i elektronskih implanta (pacemaker, kardiodefibrilator, ekspander za dojku).
- Neinvazivna i bezbolna dijagnostika, bez štetnog jonizujućeg zračenja.
- Neophodno je ukloniti nakit, metalne predmete, pirsing i sl. pre snimanja
- Poneti sa sobom nalaze uree i kreatinina (iz krvi, ne starije od 10 dana), izveštaj lekara koji Vas upućuje kao i komletnu medicinsku dokumentaciju I sve ranije nalaze dijagnostike zgloba ukoliko ih posedujete.
- Opis snimka se čeka 48-72h, i može biti poslat na e-mail adresu pacijenta.
- Trajanje snimanja je 45-60 min.
- Nakon snimanja se možete vratiti uobičajenim dnevnim aktivnostima.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Mamografija

Rendgen dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika

MSCT dijagnostika - skener

MRI dijagnostika - magnetna rezonanca