Specijalnim ortopedskim kalemovima za pojedinačne zglobove (koleno, lakat, stopalo, rame, mali zglobovi), omogućen je prikaz vrlo diksretnih struktura, i detekcija patoloških promena (oštećenja). MR pregled je superioran u prikazu zglobnih površina i hrskavičavih struktura, i predstavlja jedinu neinvazivnu metodu za pouzdan i precizan prikaz ligamenata unutar zglobova.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Rendgen dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika

MSCT dijagnostika - skener

MRI dijagnostika - magnetna rezonanca