Magnetna rezonanca - MRI venografija endokranijuma je radiološka dijagnostička metoda snimanja promena na venskim krvnim sudovima mozga. Omogućava kvalitetan prikaz venskih krvnih sudova sa detekcijom patoloških stanja, kod procene stepena stenoze (suženja), okluzija (začepljenja) ili aneurizme (dilatacije-proširenja) krvnog suda i mogućeg rizika ruptura (pucanja).

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Mamografija

Rendgen dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika

MSCT dijagnostika - skener

MRI dijagnostika - magnetna rezonanca