MRI dijagnostička metoda pregleda venskih krvnih sudova, uz kvalitetan prikaz venskih krvnih sudova, sa detekcijom patoloških stanja i stepena stenoze (suženja krvnih sudova).

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosiKontaktirajte nas

Informacije i zakazivanje

Rendgen dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika

MSCT dijagnostika - skener

MRI dijagnostika - magnetna rezonanca