Defekografija je posebna vrsta snimanja magnetnom rezonancom (neinvazivan test), koji koristi magnetno polje, radio talase i računare za dobijanje slika u različitim fazama defekacije (pražnjenja) creva.

Prilikom pregleda se dobijaju slike dok pacijent steže mišiće, kao što bi to činio tokom pražnjenja creva, uključujući stiskanje, naprezanje i defekaciju. Slike se snimaju i dok su mišići opušteni.

Defekografija magnetnom rezonancom se izvodi kako bi se videle rektalne funkcije i funkcije mišića karlice.

MR defekografski pregled obično uključuje dva ili više setova slika, i obično se završi za 30 minuta do sat vremena.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja Defekografija

MRI Defekografija se koristi za utvrđivanje uzroka fekalne inkontinencije, konstipacije i drugih stanja koja mogu ometati sposobnost defekacije (pražnjenja).

Defekografija omogućava vizualizovanje sleda događaja u toku defekacije, i otkrivanje uzroka rektumske opstipacije.

Parametri koji se pri tom određuju su: stepen rektumske evakuacije, veličina anorektumskog ugla, spad pelvisnog poda, udaljenost anorektumskog spoja od pubokokcigealne linije u miru, stiskanju i napinjanju i postojanje rektocele, intususcepcije i prolapsa.

Merenjem dužine i širine analnog kanala, defekografski se dobijaju podaci o stanju unutrašnjeg i spoljašnjeg analnog sfinktera.

Kontraindikacije za pregled su određene urođene anomalije, razna postooperativna stanja (npr. kolonoanalna anastomoza).

Kako se izvodi defekografski pregled magnetnom rezonancom

Potrebno je da pacijenti dodju 30 minuta pre početka pregleda, kako bi se presvukli u bolničku odeću, i bili upoznati od strane stručnog osoblja o toku i načinu pregleda.

Oko karlice, pacijentima se pričvršćuje uređaj koji sadrži zavojnice, i koji šalje i prima radiotalase.

Tokom MRI Defekografije neophodno je da pacijenti budu mirni, i da leže na leđima sa savijenim kolenima.

Medicinsko osoblje pomoću katetera za rektum puni creva pacijenta kontrastnim sredstvom i materijom, koja daje čvrstinu kontrastu. Zatim se pacijent postavlja u određeni položaj za defekaciju, koja se prati pod kontrolom MRI aparata.

MRI uređaji ne koriste zračenje (x-zrake). Međutim, svaki MRI uređaj proizvodi buku (luplanje, kucanje), koja se smanjuje upotrebom slušalica, gde se pacijentu pušta muzika po izboru.

Otvor Magnetne rezonance 3T je veći od nego kod standardnih MRI aparata, prostor je osvetljeniji, sa motivima koji opuštaju i daju odećaj sigurnosti. Ovo je veoma važno, ukoliko pacijenti pate od klasustrofobije, jer se ovaj pregled ne može obaviti u analgosedaciji.

Proceduru obavlja prof. dr Đorđije Šaranović.

Važne napomene za pacijente

– MR defekografski pregled uobičajeno traje od 30 do 60 minuta.
– Pregled se ne može obaviti u analgosedaciji.
– Potencijalnih rizika za izvođenje pregleda nema.
– Pacijenti tokom pregleda mogu imati osećaj nelagodnosti, nadutosti ili bola slabijeg intenziteta.
– Nakon pregleda pacijenti mogu nastaviti sa uobičajenim aktivnostima.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Mamografija

Rendgen dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika

MSCT dijagnostika - skener

MRI dijagnostika - magnetna rezonanca