MRI enterografija je bezbolna, neinvazivna i neškodljiva dijagnostička metoda kojom se pomoću magnetne rezonance prkazuje tanko crevo. Magnena rezonanca radi po principu formiranja jakog magnetnog polja i radiofrekventnih talasa koji se emitiju i primaju preko kalemova unutar aparata.

Enterografija se obavlja najčešće na indikaciju specijaliste gastroenterologije.

Najčešći simptomi i stanja zbog kojih se pacijentima zakazuje MRI enterografija: 

- kod bolova u stomaku, nadutosti,
- pozitivne porodične anamneze,
- krvarenja u stolici,
- gubitka apetita i naglog smanjenja telesne mase. 

Kako se izvodi MRI enterografija

Snimanje se može obaviti na MRI aparatu jačine 1,5T ili 3T. Oba MRI aparata su u obliku tunela sa otvorom na obe strane, kroz tunel prolazi sto na kome leži pacijent, a koji se pokreće napred-nazad. 

Nakon popunjavanja upitnika i informisanog pristanka pacijenta, pristupa se snimanju.

Pacijent se presvalči u bolniči bade-mantil, i legne na leđa a rentgen tehničar postavlja zavojnicu oko stomaka pacijenta. Potrebno je da pacijent bude potpuno miran, da bi se dobila adekvatna slika. 

U toku snimanja aparat proizvodi zvukove različite jačine i učestalosti, ali su oni maskirani pomoću slušalica ili čepova za uši. Takođe postoji i mali nivo osećaja vibracija i toplote u toku boravka u aparatu. 

Pacijent dobija i taster čijim pritiskom može prekinuti snimanje u svakom trenutku što je od posebnog značaja za pacijente koji imaju strah od zatvorenog prostora.

Važne napomene za pacijente

- Snimanje MRI je kontraindikovano kod postojanja metalnih i elektronskih implanta (pacemaker, kardiodefibrilator), ekspander za dojku.
- MRI enterografija neinvazivna i bezbolna dijagnostika, bez štetnog jonizujućeg zračenja.
- Neophodno je priprema pre snimanja.
- Potrebno je doći na snimanje 45 minuta pre zakazanog termina.
- Potrebno je da pacijenti ponesu sa sobom nalaze: KKS, PT, PTT, INR (ne stariji od 7 dana), izveštaj lekara koji Vas upućuje kao i komletnu medicinsku dokumentaciju i sve ranije nalaze ukoliko ih posedujete.
- Opis snimka se čeka 48-72h, i može biti poslat na e-mail adresu pacijenta.
- Trajanje snimanja je 45-60 min.
- Nakon snimanja se pacijenti se vraćaju uobičajenim dnevnim aktivnostima.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Mamografija

Rendgen dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika

MSCT dijagnostika - skener

MRI dijagnostika - magnetna rezonanca